1.5 ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี 
115 หมู่ 2 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170

โทรศัพท์ 0 5378 2042
โทรสาร 0 5378 2042 ต่อ 4

ข้ามไปยังทูลบาร์