วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระเดช โรจนคีรีสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระเดช โรจนคีรีสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์