เสนอโครงการสร้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยเชิงระบบเรื่อง การใช้ศักยภาพของอุดมศึกษา เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันสลี เสนอโครงการสร้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยเชิงระบบเรื่อง การใช้ศักยภาพของอุดมศึกษา เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทำงาน สำหรับผู้สูงอายุ ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมดอยหมอก องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์