ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 2 บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 และ บ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์