สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

ITA 63 จัดซื้อ

ITA 63 จัดจ้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์