ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลสันสลี เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

 • บริการข้อมูลทั่วไปให้แก่นักท่องเที่ยว
 • บริการข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันสลี

 • บริการข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลวัดในพื้นที่ตำบลสันสลี

 • จำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบลสันสลี

  สนใจเดินทาง มาศึกษาดูงานหรือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่

  ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวสันสลี

  ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  57170  โทร.053-782042 ต่อ 3

  ทางเว็บไซต์ www.sansalee.go.th

  ทางเพจ facebook :องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี หรือ เพจ facebook : ของดี แห่ง สันสลี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์