มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์