มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน บริเวณชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสันสลี และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์