ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

ระหว่างวันที่ 27 –29 ตุลาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เพื่อให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม และให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์