ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ดำเนินการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์