ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาและปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน


Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์