ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณจุดเสี่ยง

วันที่   13  รกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณปากทางบ้านโล๊ะและปากทางบ้านสันสลี      ตำบลสันสลี เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์