ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งห้า และ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งห้าเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์