ดำเนินการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระหว่าง วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันสลี มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถาน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ดำเนินการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)บริเวณ มูลนิธิประกายฝัน บ้านสันป่าปอ หมู่ที่ 10 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์