ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ตำบลสันลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์