ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรม

1 2 3 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม (New Normal)
15 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
16 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
9 เมษายน 2563 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
20 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ มาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้
15 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ประจำปี 2563

จดหมายข่าว

การจัดซื้อจัดจ้าง

นายสาคร สมยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 17616ทั้งหมด:
  • 12วันนี้:
  • 40เมื่อวานนี้:
  • 501สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 501ต่อเดือน:
  • 70ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร