โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมดอยหมอก องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์