เชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. ณ บ้านทุ่งห้า ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์