ออกบริการประชาชน แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ออกบริการประชาชน แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 2,4,5,9,10,11 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์