ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ณ บ้านแม่ปูนน้อย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ณ บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์