สำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้ กองคลังและกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1 , 10 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์