ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตั้งแต่ปากทางบ้านทุ่งห้า ถึง ปากทางบ้านโชคชัยพัฒนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตั้งแต่ปากทางบ้านทุ่งห้า ถึง ปากทางบ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจร ไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์