รายงานผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ประจำปี 2562

รายงานผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ประจำปี 2562

ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ อบต.สันสลี62

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์