พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์