พิธีมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาของสมาชิกศิลปาชีพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้นางโศภชา สุกิจยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาของสมาชิกศิลปาชีพ ให้กับสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวนสมาชิก 83 คน โดย พ.อ.รังสรรค์ สุวรรณจักร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มณฑลทหารบกที่ ๓๗  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมดอยหมอก องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์