พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาในสระน้ำ และปลูกต้นไม้ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ชัยนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาในสระน้ำ และปลูกต้นไม้ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี กิจกรรมนี้ ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นหน้าที่ของทุกคน ต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์