ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสี ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี และบริเวณโดยรอบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ตามนโยบาย 3Rs ให้ยั่งยืนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์