ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณถนน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่6 และ หมู่ที่13

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณถนน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่6 และ หมู่ที่13 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ลดอุบัติเหตุในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์