ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณถนนหมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพัฒนาและหมู่ที่ 10 บ้านสันป่าปอ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ลดอุบัติเหตุในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์