ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มอบหมายให้กองช่างและส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป มา ได้สะดวกและปลอดภัย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์