กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตามโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) บ้านทุ่งห้าเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์