หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2561
โดย : powder
อ่าน : 194
อังคาร ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2561
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี